Zapraszam do współpracy zarówno przedsiębiorców i spółki, jak również osoby indywidualne. Moja kancelaria prawna z siedzibą w Szczecinie świadczy usługi prawne w jego różnych obszarach, w tym: cywilnym, gospodarczym, pracy.

Podejmuję się działań, takich jak zastępstwo procesowe na mocy udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa, sporządzanie pozwów, pism i opinii, a także udzielanie konsultacji w formie ustnej lub pisemnych porad. Wspieram również Klientów w trakcie opracowywania różnego rodzaju aktów. Zajmuję się również dochodzeniem roszczeń majątkowych i ich egzekucją, a także sprawami związanymi z alimentami oraz podziałem majątku w związku ze spadkiem. W ramach podejmowanych działań jako radca jestem w stanie przygotować również przedsądowe wezwania mające na celu ugodowe rozstrzygnięcie spornych kwestii, w szczególności w postępowaniach windykacyjnych, spadkowych, a także związanych ze zwolnieniem z pracy czy z podziałem majątku. Wśród moich zainteresowań znajdują się również kwestie dotyczące sporów między przedsiębiorcami a pracownikami. Reprezentuję swoich Klientów przed sądami oraz organami administracyjnymi, a także przygotowuję dla nich porady prawne oraz pomagam rozwiązać ich bieżące problemy. Moja praca spełnia najwyższe wymogi etyki i tajemnicy zawodowej. Kancelaria nie prowadzi spraw z zakresu prawa karnego.

Przedsiębiorcy i firmy mają możliwość korzystania nie tylko z doraźnej pomocy i porad kancelarii, ale również ze stałej obsługi, w ramach której podejmuję się m. in. sporządzania pozwów, wniosków i innego rodzaju pism urzędowych.

Obsługa firm i klientów indywidualnych

Liliana Szestopałko to radca prawny z bogatym i długoletnim doświadczeniem zawodowym, które pomaga w rozwiązywaniu problemów Klientów. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1982 r. Po odbyciu aplikacji, do jakiej są zobowiązani przystępować radcy prawni, od 1986 r. czynnie wykonuje ten zawód. Samodzielną kancelarię prowadzi od 1991r.