Mająca swoją siedzibę w Szczecinie kancelaria prawna Liliana Szestopałko zajmuje się obsługą obejmującą szeroki wachlarz usług, w ramach których z naszej pomocy mogą korzystać zarówno Klienci indywidualni, jak również przedsiębiorstwa i spółki o różnym profilu działalności. W kręgu zainteresowań naszych radców pozostają dziedziny, takie jak prawo handlowe, cywilne oraz pracy. Wśród świadczeń podejmowanych przez naszą kancelarię znajdują się zróżnicowane porady prawne i inne usługi, a w szczególności:

  • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, w tym m. in. sporządzanie pozwów, pism procesowych, udział w rozprawach, odwołania od wyroków lub decyzji ZUS,
  • udzielanie porad i sporządzanie opinii,
  • dochodzenie roszczeń majątkowych (długów, odszkodowań wynikających z umów) i ich egzekucja przed sądem i komornikiem,
  • alimenty – przyznawanie, podwyższanie bądź obniżanie,
  • podziały majątku po rozwodach oraz po nabyciu spadku,
  • sprawy spadkowe – nabycie spadku, ustalenie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe, dział spadku, dochodzenie zachowku, kwestionowanie ważności testamentu,
  • wszelkie sprawy z zakresu prawa pracy – reprezentowanie w sporach przedsiębiorców i pracowników,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów przez ich kontrahentów – zarówno firmy, jak również osoby indywidualne,
  • opracowywanie i opiniowanie umów,
  • udzielanie porad dotyczących bieżących problemów Klientów.

Radca prawny Liliana Szestopałko zajmuje się zarówno sprawami Klientów indywidualnych, jak również prowadzi stałą lub bieżącą obsługę firm. W ramach usług przeznaczonych dla firm zajmujących się działalnością o różnym profilu przygotowaliśmy specjalną ofertę współpracy, w ramach której radcy prawni z naszej kancelarii podejmują się wszelkich spraw o charakterze handlowym oraz cywilnym.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub osobistego w naszej kancelarii w Szczecinie, gwarantując Państwu porady spełniające standardy oraz wymogi etyki oraz tajemnicy zawodowej.