Przedsiębiorcom proponuję skorzystanie ze stałej obsługi prawnej prowadzonej przez Kancelarię lub obsługę pojedynczych spraw zgłaszanych przez firmy lub osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. W ramach obsługi Kancelaria sporządza pozwy, wnioski i inne pisma urzędowe.

REPREZENTOWANIE PRZED SĄDEM: SZCZECIN

Ponadto na mocy udzielonego pełnomocnictwa uczestniczy w rozprawach i prowadzi sprawy sądowe w imieniu klientów. Sporządza również przedsądowe wezwania do ugodowego rozstrzygnięcia spraw spornych – zwolnienia z pracy, windykacja i odzyskiwanie niezapłaconych należności, podział majątku, sprawy spadkowe.